dodatne usluge

DEKORACIJA

Cena od 3 eur

PROFESIONALNO OZVUČENJE (kompletno)

Cena od 100 eur

PROFESIONALNO OSVETLJENJE

Cena od 200 eur

OSVETLJENJE NA STOLOVIMA

7 eur / po stolu

SUVI LED

Cena 140 eur

PRSKALICE (unutrašnji vatromet)

Cena 27 eur / kom

SPARKULARI (unutrašnji vatromet, puštanje više puta u toku venčanja, ukupno trajanje 15min)

Cena 75 eur / kom

LASERI sa ispisanim imenima mladenaca pri dolasku

Cena 100 eur

ŠAMPANJAC FONTANA

CENA 200 eur

TRUBAČI

Cena 50 eur

GUDAČKI KVARTET

Cena 200 eur

KOKTEL MAJSTOR

Cena 70 eur

DOLAZAK MLADENACA BRODIĆEM
(uključen brodić, kapetan i plovidba od 1h)

Cena 90 eur

BALONI

Preporuka

TORTA

Preporuka