dodatne usluge

 

KRALJEVSKE STOLICE ZA MLADENCE / 2 kom

80 eur

PROFESIONALNO OSVETLJENJE

Cena od 200 eur

SUVI LED I UNUTRAŠNJI VATROMET ( 4 kom )

Cena 160 eur

DOLAZAK MLADENACA BRODIĆEM
(uključen brodić, kapetan i plovidba od 1h)

Cena 120 eur

DOLAZAK MLADENACA GLISEROM
(uključen brodić, kapetan i plovidba od 1h)

Cena 150 eur

ZLATNI PODTANJIR I ZLATNI PRIBOR

Cena na upit

LUKSUZNE ČAŠE ZA VODU, VINO I ŽESTOKO PIĆE

Cena na upit

ZLATNA POSTOLJA ZA CVEĆE NA STOLU

Cena 5 eur / kom

SVEĆNJAK SREBRNI

Cena 5 eur / kom

ŠAMPANJAC FONTANA

CENA 200 eur

GUDAČKI KVARTET

Cena 200 eur

DEKORACIJA

Preporuka

BALONI

Preporuka

TORTA

Preporuka

BEND

Preporuka