želim sam/a da organizujem

IZNAJMLJIVANJE EVENT CENTRA

Cena od 5 eur

SET MENI 1

Cena 15 eur

SET MENI 2

Cena 17 eur

SET MENI 3

Cena 19 eur

ŠVEDSKI STO 1

Cena 14 eur

ŠVEDSKI STO 2

Cena 16 eur

ŠVEDSKI STO 3

Cena 18 eur

KARTA PIĆA 1

Cena 9 eur

KARTA PIĆA 2

CENA 11 eur

KARTA PIĆA 3

Cena 13 eur

IZNAJMLJIVANJE SVEČANIH STOLOVA

Cena 10 eur / sto

IZNAJMLJIVANJE STOLNJAKA

Cena 1 eur

IZNAJMLJIVANJE BARSKIH STOLOVA

5 eur / stolu

IZNAJMLJIVANJE TIFFANY STOLICA
(u ponudi više boja)

Cena 2.5 eur / stolici

ORGANIZACIJA OSOBLJA

Cena 3 eur / osobi

ZA OSTALE USLUGE POGLEDATI DEO DODATNE USLUGE