želim vašu kompletnu organizaciju

SET MENU SIMPLE

Cena od 33 eur

SET MENU MODERN

Cena od 36 eur

SET MENU ELEGANT

Cena od 39 eur

ŠVEDSKI STO SIMPLE

Cena od 32 eur

ŠVEDSKI STO MODERN

Cena od 35 eur

ŠVEDSKI STO ELEGANT

Cena od 38 eur